متن قرارداد طراحی سایت

در متن قرارداد طراحی سایت قسمت هایی بیان شده است؟

قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند.
متن قرارداد طراحی سایت است که بر اساس آن بین طراح سایت و کارفرما قوانینی قرار می دهد که دو طرف ملزم به رعایت آن هستند.

در قسمت زیر نمونه ای از نمونه متن قرارداد طراحی سایت را مشاهده می کنید

این قرارداد فی مابین مجموعه ………………… به نشانی : …..، تلفن …….. که از این پس مجری نامیده میشود و ————- به آدرس ……………………………………………  موبایل ……….. تلفن ……ایمیل…………………  که از این پس کارفرما نامیده میشود، در تاریخ  …………… به شرح و شرایط زیر منعقد میگردد که  طرفین ضمن العقد حاضر با امضای ذیل آن خود را به اجرای مفاد آن متعهد و ملزم نمودند.

ماده ۱ موضوع قرارداد :

طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا وردپرس و…

 

ماده ۲مدت اجرای قرار داد :

اجرای این قرارداد به مدت ۱۴ روز کاری از زمان تحویل اسناد، اطلاعات و پرداخت اولیه محاسبه میگردد. 

تبصره: چنانچه زمان تحویل اسناد و مدارک زودتر از پرداخت اولیه باشد شروع قرارداد از زمان پرداخت اولیه محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده ۳مبلغ قرار داد :

مبنای نرخ موضوع قرارداد بر اساس توافق فی مابین به شرح ذیل می باشد

هزینه اجرای قرارداد ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

تبصره ۲ : در صورت نیاز به ورود اطلاعات توسط گروه ریوال ایران ، هزینه ورود اطلاعات ( ۲۰ هزار تومان به ازای هر صفحه ) به مبلغ قرارداد اضافه میگردد.

تبصره ۳ :  مبالغ مذکور بصورت خالص تعیین و تراضی گردیده است و در صورت نیاز به پرداخت هر گونه مبالغ تکلیفی (مالیات، بیمه و …) مبالغ مذکور عینا به رقم قرارداد اضافه میگردد.

 

ماده ۴نحوه پرداخت :

۵۰٪ مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد .

۵۰٪ مبلغ قرارداد پس از اتمام پروژه و تائید کارفرما.

مبالغ ذکر شده به شماره حساب …………. یا شماره کارت ……….. واریز گردد.

 

ماده ۵ کسورات قانونی :

پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده کارفرما می باشد، که اسناد و مدارک مثبته آن و یا گواهی تعهد به پرداخت آن از سوی کارفرما تحویل مجری میگردد.

 

ماده ۶تعهدات مجری :

۶-۱- مجری موظف است طرح اولیه ای را پس از دریافت مستندات به رویت کارفرما برساند و پس از تایید نهایی از طرف کارفرما سایت را طراحی و تحویل نماید.

۶-۲- مجری تعهد می نماید نرم افزار ارائه شده را بمدت ۳ ماه پشتیبانی رایگان در محدوده شرح خدمات پروژه و امکانات سیستم قرار دهد.

۶-۳- مجری پس از تایید کارفرما در مورد اتمام کار هیچ گونه تعهدی بابت نگهداری ، ارتقاء ، تغییر محتوا و هم چنین هیچ گونه مسئولیتی در مورد مشکلات بانک ، خرابی و توقف سرور ندارد .

۶-۴- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

۶-۵- مجری در رابطه با هزینه راه اندازی سایت (اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنین هزینه شارژ سالیانه سایت هیچگونه تعهدی ندارد و پرداخت این بخش از هزینه ها به عهده کارفرما می باشد.

۶-۷- مجری متعهد میگردد کلیه فایلها و منابع مورد استفاده در سایت را به صورت کامل در اختیار کارفرما قرار دهد.

۶-۸- مجری متعهد میگردد امکانات سیستم اجرا شده را به کارفرما در دو جلسه در محل شرکت مجری آموزش دهد.

۶-۹- مجری متعهد میگردد بعد از اتمام پروژه و تسویه حساب کارفرما، سیستم را از روی هاست خود به هاست مشتری منتقل کند.

 

ماده ۷تعهدات کارفرما :

ماده هفتم متن قرارداد طراحی سایت تعهدات کارفرما می باشد.

۷-۱- کارفرما متعهد می گردد مبالغ مندرج در ماده ۳ و تعهدات مالی قرارداد را مطابق با ماده ۴ و سایر شرایط قرارداد به مجری پرداخت نماید. در صورت تعلل در پرداخت بیش از یک هفته، مجری تعهدی نسبت به ادامه و اتمام پروژه نداشته و کلیه خسارات وارده حسب نظر داور بر عهده کارفرما خواهد بود.

۷-۲- کارفرما موظف است از زمان تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نیاز سایت را ( ازقبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت شرکت و … ) در هر زمانی که مجری درخواست می کند در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد. بطور کلی جمع آوری وطبقه بندی اطلاعات مورد نیاز برعهده کارفرما می باشد.

۷-۳- چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، در صورت قبولی فسخ از سوی مجری ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در ماده ۳ مبلغ حق الزحمه قراردا به مجری خواهد بود.

۷-۴- کارفرما متعهد می گردد فردی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای نظارت و پیاده سازی موضوع قرارداد به مجری معرفی نماید بدیهست نظرات اعلامی از سوی نماینده عیناً به منزله نظر کارفرما و تایید او محسوب میگردد.

۷-۵- هزینه عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم به عهده کارفرما می باشد.

۷-۶- از آنجایی که نام کاربری و رمز عبور پنل مدیریت وب سایت طراحی شده پس از پرداخت کل هزینه، به کارفرما تحویل داده می شود و کارفرما توانایی تغییر آن را خواهد داشت، بنابراین حفظ و حراست از این نام کاربری و رمز عبور به عهده کارفرما می باشد؛ کارفرما متعهد میشود که پسورد سایت خود را جهت حفظ امنیت در اختیار غیر قرار ندهد

۷-۷-  کارفرما متعهد می گردد تا عبارت “طراحی سایت توسط بیتانگار به همراه لینکهای مروبوطه، را از پابرگ (Footer) سایت حذف نکند

۷-۸-  درج هرگونه محتوای غیر مجاز و نامشروع بر اساس قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین جاری حکومت جمهوری اسلامی ایران، توسط کارفرما غیرمجاز بوده و مجری هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۷-۹- چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد،کارفرما هرگونه انجام تغییراتى را در نمونه اولیه و یا تغییرکلی وساختاری درظاهر وبسایت که منجربه طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، درخواست نماید،  ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط برای انجام تغییرات که توسط مجری اعلام می گردد قبل از اعمال تغییرات می باشد.

۷-۱۰- بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد در خصوص نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف مجری را بپردازد.

 

ماده ۸- حقوق و مالکیت مادی و معنوی :

کلیه حقوق مالکیت علمی، معنوی و فنی طرح غیر از آن بخش که مربوط به wordpress.org و توسعه دهندگان می باشد متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما پس از کسب اجازه مکتوب از طرف مقابل می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.لاکن مجری می تواند به عنوان نمونه کار خود نسبت به معرفی سایت اقدام نماید .

 

ماده ۹- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق مجری وبدواً منوط به پرداخت هزینه از سوی کارفرما میسر خواهد بود.

 

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد تصریح شده در مفاد قرارداد مورد پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد مذکور صرفا با توافق طرفین و پرداخت هزینه های اعلامی از سوی مجری توسط کارفرما امکان پذیر است.

 

ماده ۱۱-فورس ماژور :

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری )شرایط خاص مندرج در قانون(  که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشتو صرفا هزینه ها انجام شده تا آن بخش از سوی مجری محاسبه و توسط کارفرما پرداخت میگردد.

 

ماده ۱۲- داوری :

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر، موارد پیش بینی نشده یا اجرای آن به هیات داوری متشکل از یک نفر داوری از سوی مجری یک نفر داور از سوی کارفرما و آقای —– (فرزند —- به کد ملی : —-  و شماره تماس : ——) به عنوان سرداور ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران و شورای عالی انفورماتیک با رأی یک سرداور یا اکثریت سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازم الاجراء است

ماده ۱۳- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  

ماده ۱۴- ضمائم قرار داد :

نحوه اجراء و طبقه بندی عملیات موضوع قرارداد طبق شرح خدمات  که جزء لاینفک این قرارداد بوده و به امضاء طرفین رسیده است می باشد .

 

ماده ۱۵نسخ قرارداد :

این متن قرارداد طراحی سایت به همراه ضمائم مربوط به زبان فارسی در ۱۵ ماده و تبصره های ذیل آن در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند و دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید .

متن قرارداد طراحی سایت ریوال ایران

 

شرح خدمات

طراحی سایت با وردپرس همراه با قالب آماده پریمیوم )تجاری (و افزونه های رایگان یا پریمیوم )تجاری (مورد نیاز برای اجرای شرح خدمات

در این قسمت از متن قرارداد طراحی سایت شرح خدمات و نیازهای اختصاصی کارفرما ذکر خواهد شد.

 

امکانات عمومی

 

      طراحی سایت با وردپرس       ظاهر سایت دلخواه       صفحه ساز گرافیکی       پنل مدیریت پیشرفته       تعریف انواع صفحات
      تعریف منو و زیر منو دلخواه       وبلاگ و مقالات       تعریف نمونه کار و پروژه       نظردهی کاربران       گالری تصاویر و اسلایدر
      فید یا خبرخوان RSS       عضویت کاربران       عضویت در خبرنامه

      معرفی شبکه های اجتماعی

      ارسال به تلگرام و اینستگرام

      پاپ آپ       چت آنلاین       جستجو پیشرفته       پروفایل کاربری پیشرفته       ارسال پیامک

      پیشتیبانی و تیکتینگ محصول

      بروزرسانی رایگان       واکنشگرا (رسپانسیو)       سئو استاندارد       سپر امنیتی
      سپر ضداسپم       افزایش سرعت       بهینه سازی تصاویر       ۲ جلسه آموزش حضوری       ۶ ماه پشتیبانی رایگان

 

محل امضای مجری:                                                                           محل امضای کارفرما:

 

 

اشتراک مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *